Ängslåtter vid Blixts

Första söndagen i augusti varje år slåttar Naturskyddsföreningen blomsterängen vid Blixts i Nordsjö Vallsta med traditionella metoder. I över 30 år har Naturskyddsföreningen hävdat ängen som slås med lie och slåtterbalk.  Ängshöet får sedan torka på hässjor. Skötseln med gamla metoder sker inte bara av nostalgiska skäl. Det är ett sätt att bevara den sällsynta ängsfloran. Flera av de växter som hittas på Blixts äng finns bara på ett fåtal andra ställen i landskapet.  Bland sällsyntheterna kan nämnas brudsporre och fältgentiana.

Vi fick känna på lite av det slit som det gamla bondesamhället bjöd på. Belöningen var doften av nyslaget ängshö, en skön arbetsgemenskap och inte minst fikat med svagdricka och getost.

Slåtter Blixts Nordsjö

Fältgentiana Blixts

Fältgentiana

Björnmossematta i Blybergsbo

Om hur man reder sig en säng av mossa:

Mossa lämpar sig på alla sidor efter kroppen så att näppeligen dunbäddar kan förliknas med den. Så länge mossan är grön har den elasticitet som en fjäder, ja denna säng är så mjuk som den kosteligaste bolster. Inte heller behöver man frukta att bli smittad av ohyra eller någon vidhängande sjukdom. Den gröna mossan förtar all stank och svett”

Carl von Linné

Blybergsbo1

 

Naturromantikerns morgon

I öster är himlen svagt rosafärgad av en ännu inte uppstigen sol. Själv är jag uppstigen men knappast rosig om kinderna. Sömnig men ändå glad att jag släpat mig upp halvfyra på morgonen. Jag lämnar byn med välklippta gräsmattor av kringvandrande robotgräsklippare.  Undrar i mitt sömniga tillstånd vad  det för norm som råder när ytan är så viktig? Även om jag inte äger en robotgräsklippare så är jag också en del av den normen.

Dit jag är på väg bekymrar jag mig inte om sådant, eller? Vårt vadande i materiella ting och allt annat strunt som omger oss påverkar oss sannolikt på ett djupare plan. Saknar vi  emotionella värden till något så tycker vi då att det är värt att bevara?  Blir klimathot och naturkatastrofer alltför abstrakt  när vi inte har en direkt relation till naturen.  Att vår naturalienation får konsekvenser är uppenbart när vårt välstånd räknas i materiell dynga som ödelägger vår planet.

En verklighetsflykt till en dimmig tjärn lättar sinnet. De dystra morgontankarna övergår sakta till inåtvänd glädje.

tidig morgon_Bodåker

Solen på väg upp i Bodåker

dimma finnskogssjö-1

Samma morgon vid Östra Saggen nära Rimsbo

sågtjärn_r

Sågtjärn

Dimmig morgon vid tjärnen

Dimmig morgon vid tjärnen