Vålsjöbo

Tänker  på Bo Setterlinds dikt ”Cykeln i skogen” när jag besöker den gamla övergivna byn Vålsjöbo på Bollnäs Finnskog.

”Längst inne i skogen står en bortglömd cykel, den har fyra ringklockor. Ägare: våren. Samtliga ringklockor är blå, signalerna trängs inne i dem”

Vålsjöbo cykel

Några ringklockor syns inte på de övergivna cyklarna i Vålsjöbo. Det behövdes sannolikt inte några sådana i den glesbefolkade finnskogen. Idag är Vålsjöbo en övergiven by sedan länge, storskogen har tagit över. Vålsjöbo var innan dess  en av finnskogens största byar. Den uppstod som en fäbod på 1500-talet bildad av bönder från byarna Ren, Vevlinge och Finnfara.

Första kända fasta boende var lösfinnen Hindrik Jakobsson med hustru Sara som uppförde ett finntorp på platsen. Då blev de förmodligen också vallvaktare. Vallvaktarsystemet var typiskt för Bollnäs finnskog, där främst finnar anlitades för att sköta om fäboden året om.

En inblick i livet i byn ges i STF:s årsskrift från 1923, då Dag Strömbäck besöker byn under en auktionsdag. Det är en livaktig folkfest som möter honom: Svårt att förstå för oss som ser husgrunder och skog där det myllrade av människor för knappt hundra år sedan. Strömbäck ger en ögonblicksbild av auktionsförrättarens arbete vid försäljningen av en pinnharv  ”Två om bö, skälj er at!” . När ett acceptabelt bud uppnås svingar han sin klubba och ropar ”Ett, två, smäll och knäpp”.

På kvällen vankas dans för alla besökande. Dansen sker i ”Lillstugan” där en spelman bänkats sig i ett hörn. ”In strömma de alla som nyss stodo utanför och mönstade varandra i smyg. Mjukt och smidigt går dansen över tiljorna. Ingen knuffar eller stöter en annan, knappast ett ord växlas mellan de dansande, allting tas med största allvar”. ”Det är ett inbundet och melankoliskt släkte, denna finnbefolkning, som dagligen får kämpa med svårigheter av alla slag. Med möda har de brutit sin torva och med möda får de hålla den vid makt.”

Den sist boende i Vålsjöbo flyttade år 1947. Då var gångstigar (och uppenbarligen cykelstigar) de enda transportlederna från byn. Betydligt enklare är det att färdas till Vålsjöbo idag. Nu vittnar husgrunder och källarvalv om att platsen varit en stor by.

Vålsjöbo

Vålsjöbo

Vålsjöbo

.

 

 

 

 

 

 

Den osynliga trädkryparen

Hör ett svagt knäppande och prasslande i granen intill. Efter en stunds stirrande i en granstam upptäcker jag en i det närmaste till osynlighet kamouflerad liten fågel. Det är en trädkrypare som är ifärd med att genomsöka  granens alla barkspringor från roten och uppåt. Med en pincettformade näbb plockar då och då fågeln något ätbart bakom barkflagorna.  Det är förmodligen insektspuppor och kanske spindlar som rycks ur sitt gömställe för vintervilan. Det måste krävas hundratals sådana små insekter för att trädkryparen ska överleva kylan under en kall vinternatt. Ännu mer förundras jag över den anpassning den visar upp med sin perfekta teckning som gör att fågeln smälter ihop med granens bark. Teckningen är i sin enkelhet grafiskt vacker. Den för sitt ändamål perfekt formade näbben är en annan märkvärdiget trädkryparen visar upp. Man ska inte låta sig bedras och anse att en liten fågel är oansenlig och obetydlig, den är ett naturens underverk, bland många.kamoflage trädkrypare_redigerad-1

Trädkrypare_redigerad-1