Skogen skog

Det är en enorm skillnad på skog och skog. Skillnaden blir uppenbar när man kliver in i en naturskog, med träd i olika åldrar, döda liggande träd/lågor bemängda med tickor och mossa.  Det finns en artrikedom som är väsensskild från de monokulturer skogsbruket idag lämnar efter sig.  De liknar mera plantager än min definition av skog.

I morse besökte jag en riktig skog.  Ett nyblivet naturreservat lyckligtvis. Så den skogen kommer att finnas kvar både för människor och för alla de arter som har sin hemvist där. Artrikedomen visar sig när man sitter en stund och lyssnar och ser. Inom några minuter har jag både sett och hört de rödlistade arterna tretåig hackspett och lavskrika.  Lavskrikan är van att bli matad och kommer och tigger korv. Idag får den nöja sig med en bit smörgås. Den tretåiga flyger upp och ned på en död gran och lyfter bort små barkbitar i jakt på insektslarver. Den tillika rödlistade lunglaven växer på en asp intill. Kungsfåglarnas fina tunna ljudslingor hörs i granarna ovanför. En levande skog – skogen skog.

Tretåig hackspett14-1

Tretåig hackspett

Blyberget25_redigerad-1

En bubblande källa i storskogen

DSC_4783_redigerad-1

Lavskrika

 

 

Kvitterbusken

Fick ett mms från en av sönerna med följande dikt avfotograferad:

Kvitterbusken

Gråsparven sörjer inte hästlorten.

Den spiller inte tid på framtidsforskning.

Den burrar upp sig, väsnas, parlerar

Dagsdebatterar, hoppande från gren till gren.

I skruvisens vinter

håller den spiksoppan varm.

Jag tänker på en väldigt speciell kvitterbuske

på vägen mellan Södra BB och Norra kyrkogården.

Den kokar av sparvar.

Måste du stanna och knyta skosnöret,

gör det här!

Werner Aspenström

Kvitterbusken finns även på vår tomt, en schersmin fullproppad av pilfinkar och gråsparvar ratad av andra fåglar. Jag böjer mig ned och knyter mina kängor.

gråsparv-1

Gråsparv

pilfink-1

Pilfink