Svenskt skogsbruk – en sorglig historia

I de skogsmarker jag ofta vistas i och kring försvinner i rask takt de sista resterna av skog av vildmarkskaraktär.  En hastig blick på Google Earth avslöjar svenskt skogsbruk, ett rutmönster med virkesåkrar med få inslag av varierad mer ”naturlig” skog. I svensk skogsbruk legitimeras en rovdrift av en tvivelaktig FSC certifiering. Även de som jobbar med skogen har svårt försvara sitt skogsbruk  utan att dra till med en vit lögn. Det naturvårdskunnande de i många fall har får stå tillbaka för en maximal vinst.   Att Sverige dessutom har en märkligt tandlös skogvårdslag förbättrar inte naturvårdens intressen. Naturvården ansvarar i huvudsak skogsägaren för och då är det inte så konstigt att gammelskogen ryker…

Jag försöker dock hitta de små rester av mer vildmarksbetonad skog. Påfallande är det rika livet i den skogen . I virkesåkrarna återfinns och gynnas bara ett fåtal arter. Helt klart är att även människan mår bättre i den ”riktiga” skogen.  Det finns forskning som visar hur den natur som upplevs som vildmark minskar stress och ökar ett välmående. Snart tycks  sådana platser vara utraderade.DSC_0150

Gigantiska hyggen med enstaka ”naturvårdsträd”

Blyberget (2)a

I gammelskogen finns ett lugn för människan och en livsmiljö för en mångfald av arter

tjäderhöna sågtjärn2

Tjäderhönan avleder uppmärksamheten från sina ungar. Tjädern är beroende av den gamla skogen både som födokälla och spelplats.